Sunday, November 21, 2021

šutiš

O92

Šutiš.
Zaključavaš riječ po riječ
u sefove šutnji
i sakrivaš ih na
najtajnijim
najneočekivanijim
najneobičnijim
mjestima .
Šutiš
i vjeruješ u šutnje,
ali šutnje su moćne,
one probijaju sve sefove
oblikuju se u riječi
zvukove
šumove
melodije
i izranjaju pokazujući se na
najneočekivanijim
najneobičnijim
najljepšijim
mjestima
i postaju
najvidljivije
najglasnije
najoslobođenije.

Admin

Menu

logo.jpg
Uvjeri me
u sve ono što sam nekada vjerovala,
što sam nekada bila.
Uvjeri me
da je nebo i dalje plavo,
da sunce ima sve boje smijeha i dječje igre,
da se u kap rose može sakriti čitava šuma,
da se pogledom mogu grliti daljine oku nevidljive,
da se još nerođenu pjesmu može pjevati.
Uvjeri me
u sve ono što sam nekada vjerovala,
što ti i danas u tišinama vjeruješ.