Tuesday, August 31, 2021

413

Čisti užitak !

Monday, August 30, 2021

563

nježno
nestvarno
snovito
tajnovito

Sunday, August 29, 2021

Lijep

618
(J.M.)

I kada pomisliš da ti je život podrezao krila,
ti i dalje možeš visoko, sve do neba,
i dalje ostaješ ti, snažan, jedinstven, cijeli i lijep.

Admin

Menu

logo.jpg
Uvjeri me
u sve ono što sam nekada vjerovala,
što sam nekada bila.
Uvjeri me
da je nebo i dalje plavo,
da sunce ima sve boje smijeha i dječje igre,
da se u kap rose može sakriti čitava šuma,
da se pogledom mogu grliti daljine oku nevidljive,
da se još nerođenu pjesmu može pjevati.
Uvjeri me
u sve ono što sam nekada vjerovala,
što ti i danas u tišinama vjeruješ.