Sunday, October 31, 2021

volio si , voliš je još

2020-07-17_10-07-04

volio si, voliš je još
izgubio si je, tuguješ još,
ali svakim danom, godinom,
dodaješ boje toj ljubavi
i ona postaje sjajnija blještavija, ljubavnija,
onakva u kakvu bi želio da se razvila.

izgubio si, ali si i sretnik,
jer koliki to nisu nikada imali
ali svakim danom, godinom
otkrivaju sve veče i veče tamne mrlje
preko nečeg što je možda moglo biti.

volio si je, voliš je još
i zapravo je nikada nisi izgubio.

Sunday, October 24, 2021

mudra budala

116

“Mudar čovjek traži sve u sebi,
budala u drugome.”
Konfucije

Ja sam budala koja traži dijelove sebe u drugima,
podudarnosti, sličnosti, istosti.
Ali zato je moje srce mudro
ono, ne traži već,
zna da su svi koje volim u njemu, u meni.

Thursday, October 21, 2021

Ti znaš

Ti znaš da je važnejše davati
neg jemati
i da čim več drugemu daš
i sam več fsega maš.
Ti znaš i da je ona črna dušeča kmica
sam jena preplašena ftica,
da nigdar ne ostanemo sami ,
da se srce z ljubavi hrani,
da srce i oči otpreti treba
i da snaga man dojde z Neba.
Ti znaš, ti ni treba niš govoriti.

Admin

Menu

logo.jpg
Uvjeri me
u sve ono što sam nekada vjerovala,
što sam nekada bila.
Uvjeri me
da je nebo i dalje plavo,
da sunce ima sve boje smijeha i dječje igre,
da se u kap rose može sakriti čitava šuma,
da se pogledom mogu grliti daljine oku nevidljive,
da se još nerođenu pjesmu može pjevati.
Uvjeri me
u sve ono što sam nekada vjerovala,
što ti i danas u tišinama vjeruješ.