Tuesday, April 12, 2022

Vraštvo

Poslušam ja tak jenoga
Kaj malo popeva, malo mrmla,
pak je to lepše nek oni kaj kričiju,
da prostite,
kak da su jim jajca f šrafštoku.
No tog mojega je nekakšna Suza
tak zmešala
da ne zna jel krop ili voda,
pa sad išče vraštvo
za i protiv ljubavi.
Pak si ja gruntam
zakaj to ne bi bilo ajnfah
onoga kaj ti je f srcu čuvleš
,a ljubiš još jakše, još globkšejše
Kajti Suzih i kojnih bu navek.

Vesna Mateša

Sunday, April 3, 2022

ljubi

127

živi svakog dana.
ljubi
budi uz drugog i za drugog
i zahvaljuj za svaki blagoslov koji ti dan

Admin

Menu

logo.jpg
Uvjeri me
u sve ono što sam nekada vjerovala,
što sam nekada bila.
Uvjeri me
da je nebo i dalje plavo,
da sunce ima sve boje smijeha i dječje igre,
da se u kap rose može sakriti čitava šuma,
da se pogledom mogu grliti daljine oku nevidljive,
da se još nerođenu pjesmu može pjevati.
Uvjeri me
u sve ono što sam nekada vjerovala,
što ti i danas u tišinama vjeruješ.