Thursday, September 16, 2021

Kvadratura kruga

Bio si moja kvadratna površina
svjetlećih krugova u svemiru nemira
i ona čvrsta nit za koju sam vjerovala da postoji,
da sam njome čvrsto vezana za zemlju,
da se njome mogu popeti do oblaka,
da mogu sa njom uvijek uloviti radost
i čvrsto vezati vrata nemira da ih vjetar ne otvori.
Bio si, ili sam te izmislila,
gledajući svjetlosne krugove u kvadratu vremena
isprepličući niti od mene do neba,
od mene do sebe dok sam plijevila svoje korijenje
i nemire pretvarala u oblačke mira.
Bila sam svoja kvadratna površina
koja je sama sebe porađala u svjetleće krugove svemira,
a povjerovala da si to bio ti.

Admin

Menu

logo.jpg
Uvjeri me
u sve ono što sam nekada vjerovala,
što sam nekada bila.
Uvjeri me
da je nebo i dalje plavo,
da sunce ima sve boje smijeha i dječje igre,
da se u kap rose može sakriti čitava šuma,
da se pogledom mogu grliti daljine oku nevidljive,
da se još nerođenu pjesmu može pjevati.
Uvjeri me
u sve ono što sam nekada vjerovala,
što ti i danas u tišinama vjeruješ.