Saturday, September 11, 2021

A ja samo jesam

O96

Rastem iz zemlje i kamena
i put neba se dižem.
Zemlja mi svoju snagu daje
postojanošću moje korijenje čuva i hrani.
Nebo mi poklanja razigrane kiše
ispire suze i napaja mi lice,
dok sunce me miluje zrakama svojim
suši mi dlanove i upliće zlato u kose.
Vjetrovi me svojim harfama uče radosti plesanja
usklađuju mi korak, u zagrljaj privijaju.
Srebrni mjesec mi poklanja tišine
šapčući pjesme tajanstvene , ljubavne.
Svatko od njih poklanja mi ono najbolje od sebe
a ja samo jesam i volim ih !

Admin

Menu

logo.jpg
Uvjeri me
u sve ono što sam nekada vjerovala,
što sam nekada bila.
Uvjeri me
da je nebo i dalje plavo,
da sunce ima sve boje smijeha i dječje igre,
da se u kap rose može sakriti čitava šuma,
da se pogledom mogu grliti daljine oku nevidljive,
da se još nerođenu pjesmu može pjevati.
Uvjeri me
u sve ono što sam nekada vjerovala,
što ti i danas u tišinama vjeruješ.