Saturday, May 29, 2021

Tvoji znaki polek puta

76

puščaš znake polek puta

dar za potepuhe i one kaj senjati znaju

da srečnejše i sigurnejše putujeju.

Skriješ mesec med pajkove niti,

sunce na krila metuljih,

žeju za novim med krila ftic,

popefku gitare spodi kamena,

duhu hoste f oči srne

i veselje f potok kaj žvrgoli.

I f sakem tem daru

pustiš i jed delček sebe

da oni ki najde dar ne putuje sam.

Admin

Menu

logo.jpg
Uvjeri me
u sve ono što sam nekada vjerovala,
što sam nekada bila.
Uvjeri me
da je nebo i dalje plavo,
da sunce ima sve boje smijeha i dječje igre,
da se u kap rose može sakriti čitava šuma,
da se pogledom mogu grliti daljine oku nevidljive,
da se još nerođenu pjesmu može pjevati.
Uvjeri me
u sve ono što sam nekada vjerovala,
što ti i danas u tišinama vjeruješ.