Saturday, November 28, 2020

Križ

Z87

Ne bih se ja mijenjala sa tobom,
niti sa nekim drugim,
jer , moj je križ napravljen za moja leđa,
prilagođen mojim leđima, mojoj snazi i mojim slabostima,
svakom mom rebru i svakom pršljenu kralježnice.
Savršeno pristaje uz moja leđa
i mada su mnogi u njega zabijali čavle
ne bi li ga učinili težim , ili neskladnijim,
on je opet u skladu sa mnom,
a ti dodatni čavli samo mi jačaju snagu[Read more…]

Friday, November 27, 2020

jer je tako upisano

postoje neizbrojene kapi kiše u oblaku
koje se nikada neće sresti
i neizbrojene kapi morskog vala koji udara o žal
koje se nikada neće sresti
i neizbrojene kapi vodopada koji se obrušava sa stijene
koje se nikada neće sresti
ali postoje u beskrajnom svemiru i naše dvije kapi
koje su se srele[Read more…]

Thursday, November 26, 2020

Ne budi mi nemire danas

L18

Nemire mi budiš,
a ja samo trebam mir,
tvoju ruku kao mirnu luku,
šapat tihi i topli zagrljaj .
Ne budi mi nemire,
barem ne danas,
kad u meni divljaju oluje,
kad nema zaklona
i kada svjetionik ne gori.
Upali svjetlo,[Read more…]

Admin

Menu

logo.jpg
Uvjeri me
u sve ono što sam nekada vjerovala,
što sam nekada bila.
Uvjeri me
da je nebo i dalje plavo,
da sunce ima sve boje smijeha i dječje igre,
da se u kap rose može sakriti čitava šuma,
da se pogledom mogu grliti daljine oku nevidljive,
da se još nerođenu pjesmu može pjevati.
Uvjeri me
u sve ono što sam nekada vjerovala,
što ti i danas u tišinama vjeruješ.