Saturday, August 29, 2020

nitko - netko

69

i kažeš
“ne dam nikone…”
pa nitko te ništa i ne traži.
barem ne ono čega se bojiš

u ostalom
ne može ti nitko ničim nauditi,
to može samo netko,[Read more…]

Friday, August 28, 2020

bez naslova

019

“Oni koji plešu često su luđaci u očima onih koji ne čuju glazbu.”
Grčka poslovica

Svejedno mi je što misle oni koji glazbu ne čuju,
ali, nije mi svejedno što misliš i vidiš ti,
jer ti glazbu čuješ,
znaš pratiti ritam kiše, plesati sa vjetrom,
šetati korakom malog mrava[Read more…]

Thursday, August 27, 2020

Korak po korak

L79

Korak po korak
do svijetla
do sunca
do sebe samog
i preko sebe
produžujući korak
šireći svoja krila[Read more…]

Admin

Menu

logo.jpg
Uvjeri me
u sve ono što sam nekada vjerovala,
što sam nekada bila.
Uvjeri me
da je nebo i dalje plavo,
da sunce ima sve boje smijeha i dječje igre,
da se u kap rose može sakriti čitava šuma,
da se pogledom mogu grliti daljine oku nevidljive,
da se još nerođenu pjesmu može pjevati.
Uvjeri me
u sve ono što sam nekada vjerovala,
što ti i danas u tišinama vjeruješ.