Monday, November 29, 2021

kao…

2021-07-03_05-19-24
foto by Mladen Božičević

kao bubamara na klas
tako bih i ja sjela na tvoje rame,
tamo ispod krila anđela čuvara,
i bila ti blizu, a da ti i ne znaš
voljela bih te kao bubamara svoje točkice
i čuvala te kao anđeo čuvar

Admin

Menu

logo.jpg
Uvjeri me
u sve ono što sam nekada vjerovala,
što sam nekada bila.
Uvjeri me
da je nebo i dalje plavo,
da sunce ima sve boje smijeha i dječje igre,
da se u kap rose može sakriti čitava šuma,
da se pogledom mogu grliti daljine oku nevidljive,
da se još nerođenu pjesmu može pjevati.
Uvjeri me
u sve ono što sam nekada vjerovala,
što ti i danas u tišinama vjeruješ.