Friday, November 26, 2021

Netko

N69

Netko ti uvijek okrene leđa,
netko tek pogled skrene,
a netko se šutnjama odjene.
Ali uvijek ostaje netko
da te ljubavlju svojom grije,
kada ti je teško da te nasmije,
sa tobom u istom smjeru gleda
i koji te nikom, baš nikome neda.

Admin

Menu

logo.jpg
Uvjeri me
u sve ono što sam nekada vjerovala,
što sam nekada bila.
Uvjeri me
da je nebo i dalje plavo,
da sunce ima sve boje smijeha i dječje igre,
da se u kap rose može sakriti čitava šuma,
da se pogledom mogu grliti daljine oku nevidljive,
da se još nerođenu pjesmu može pjevati.
Uvjeri me
u sve ono što sam nekada vjerovala,
što ti i danas u tišinama vjeruješ.