Sunday, October 31, 2021

volio si , voliš je još

2020-07-17_10-07-04

volio si, voliš je još
izgubio si je, tuguješ još,
ali svakim danom, godinom,
dodaješ boje toj ljubavi
i ona postaje sjajnija blještavija, ljubavnija,
onakva u kakvu bi želio da se razvila.

izgubio si, ali si i sretnik,
jer koliki to nisu nikada imali
ali svakim danom, godinom
otkrivaju sve veče i veče tamne mrlje
preko nečeg što je možda moglo biti.

volio si je, voliš je još
i zapravo je nikada nisi izgubio.

Admin

Menu

logo.jpg
Uvjeri me
u sve ono što sam nekada vjerovala,
što sam nekada bila.
Uvjeri me
da je nebo i dalje plavo,
da sunce ima sve boje smijeha i dječje igre,
da se u kap rose može sakriti čitava šuma,
da se pogledom mogu grliti daljine oku nevidljive,
da se još nerođenu pjesmu može pjevati.
Uvjeri me
u sve ono što sam nekada vjerovala,
što ti i danas u tišinama vjeruješ.