Sunday, October 24, 2021

mudra budala

116

“Mudar čovjek traži sve u sebi,
budala u drugome.”
Konfucije

Ja sam budala koja traži dijelove sebe u drugima,
podudarnosti, sličnosti, istosti.
Ali zato je moje srce mudro
ono, ne traži već,
zna da su svi koje volim u njemu, u meni.

Admin

Menu

logo.jpg
Uvjeri me
u sve ono što sam nekada vjerovala,
što sam nekada bila.
Uvjeri me
da je nebo i dalje plavo,
da sunce ima sve boje smijeha i dječje igre,
da se u kap rose može sakriti čitava šuma,
da se pogledom mogu grliti daljine oku nevidljive,
da se još nerođenu pjesmu može pjevati.
Uvjeri me
u sve ono što sam nekada vjerovala,
što ti i danas u tišinama vjeruješ.