Tuesday, October 5, 2021

na putanji

na putanji
traženja - nalaženja
susreta -mimoilaženja
mi majstorski putujemo
gubeći pri tome sebe
izbjegavamo nalaženja
izabiremo mimoilaženja
i lažemo
lažemo sebe
dok sa maskom klauna
ližemo stare povrede
a otvaramo nove
mijenjajući putanje
koje ne želimo
zaobilazeći one
koje su nam ponuđene
mi majstorski putujemo
bespućima
gubeći sebe na putanji
vlastite gluposti

Admin

Menu

logo.jpg
Uvjeri me
u sve ono što sam nekada vjerovala,
što sam nekada bila.
Uvjeri me
da je nebo i dalje plavo,
da sunce ima sve boje smijeha i dječje igre,
da se u kap rose može sakriti čitava šuma,
da se pogledom mogu grliti daljine oku nevidljive,
da se još nerođenu pjesmu može pjevati.
Uvjeri me
u sve ono što sam nekada vjerovala,
što ti i danas u tišinama vjeruješ.