Tuesday, February 23, 2021

vjetar

N36

Vjetar se sakrio u trave
i nježno im ljulja vlati,
kao deda stari se klati
i sa travama svađa i inati.
A trave mudro šute
i još se prave kao da se ljute,
jer vjetar su one sakrile u vlati,
pa se smijulje dok ih vjetar klati.

Admin area

Menu

logo.jpg
Uvjeri me
u sve ono što sam nekada vjerovala,
što sam nekada bila.
Uvjeri me
da je nebo i dalje plavo,
da sunce ima sve boje smijeha i dječje igre,
da se u kap rose može sakriti čitava šuma,
da se pogledom mogu grliti daljine oku nevidljive,
da se još nerođenu pjesmu može pjevati.
Uvjeri me
u sve ono što sam nekada vjerovala,
što ti i danas u tišinama vjeruješ.