Sunday, December 27, 2020

ti ne znaš

96

ti ne znaš
i sretan si što ne znaš,
jer neznaje je dar veći od znanja,
neosjećanje, blagost veća od osjećanja,
tupost, zaštita veća od svih zaštita ranjivosti
i zato ti ne znaš
i zato si sretan
i zato su tvoja i moja sreća tako daleke

Admin

Menu

logo.jpg
Uvjeri me
u sve ono što sam nekada vjerovala,
što sam nekada bila.
Uvjeri me
da je nebo i dalje plavo,
da sunce ima sve boje smijeha i dječje igre,
da se u kap rose može sakriti čitava šuma,
da se pogledom mogu grliti daljine oku nevidljive,
da se još nerođenu pjesmu može pjevati.
Uvjeri me
u sve ono što sam nekada vjerovala,
što ti i danas u tišinama vjeruješ.