Sunday, November 29, 2020

86

Stavi sve karte na stol i igraj otvoreno,
kad i onako znam za one sakrivene u rukavu
i, više nego što znam, osjećam ih i čitam im značenje.
Stavi karte na stol, ne zbog mene, već zbog sebe,
jer ta igra više šteti tebi, nego što te čuva,
a ja sam tu nevažna, a ti siguran da ne znam kartati.
Ne znam tako, kod mene su sve karte otvorene,
a one koje sakrivaš pokazuju mi se same.
Napuštam stol za kartanje, moje mjesto nije tu.

Admin

Menu

logo.jpg
Uvjeri me
u sve ono što sam nekada vjerovala,
što sam nekada bila.
Uvjeri me
da je nebo i dalje plavo,
da sunce ima sve boje smijeha i dječje igre,
da se u kap rose može sakriti čitava šuma,
da se pogledom mogu grliti daljine oku nevidljive,
da se još nerođenu pjesmu može pjevati.
Uvjeri me
u sve ono što sam nekada vjerovala,
što ti i danas u tišinama vjeruješ.