Saturday, October 31, 2020

Neka se

rosa

Uvijek netko vikne : car je gol !
Uvijek netko kaže popu pop, a bobu bob
a ja uvijek izbrbljam sve što vidim, mislim,
osjećam, predosjećam.

E, pa ovaj put neću !

Pravim se da ne vidim,
da ne osjećam,
da mislim kako ti je stalo
i kako je sve u savršenom redu,
dok se kockice ruše,
kotrljaju po podu kao kuglice
i nestaju baš kao i osjećaj da smo bili,
da si osjećao ono što nisi
( htio ili mogao, to samo ti znaš ).

E, pa ovaj put neću !

Neka se ruši, kotrlja,
otkotrlja sve u materinu.

Admin

Menu

logo.jpg
Uvjeri me
u sve ono što sam nekada vjerovala,
što sam nekada bila.
Uvjeri me
da je nebo i dalje plavo,
da sunce ima sve boje smijeha i dječje igre,
da se u kap rose može sakriti čitava šuma,
da se pogledom mogu grliti daljine oku nevidljive,
da se još nerođenu pjesmu može pjevati.
Uvjeri me
u sve ono što sam nekada vjerovala,
što ti i danas u tišinama vjeruješ.