Monday, September 28, 2020

Jedno sa plavim

90

Mir
Tišina
Neka tiha sjeta
u pogledu uprtom u daljinu
Mir
Spora infuzija plavim
i nečujan razgovor sa morem
Tišina
Mir

( i nemoj nikome reči
plaši me taj mir
ako nisi tu )

Admin

Menu

logo.jpg
Uvjeri me
u sve ono što sam nekada vjerovala,
što sam nekada bila.
Uvjeri me
da je nebo i dalje plavo,
da sunce ima sve boje smijeha i dječje igre,
da se u kap rose može sakriti čitava šuma,
da se pogledom mogu grliti daljine oku nevidljive,
da se još nerođenu pjesmu može pjevati.
Uvjeri me
u sve ono što sam nekada vjerovala,
što ti i danas u tišinama vjeruješ.