Tuesday, March 31, 2020

Jednostavno, volim te !

K43

Jednostavno, volim te !
I ne pitaj za razlog, jer razlozi u ljubavi ne postoje
i ne pitaj od kada, jer ni vrijeme ne postoji,
ono se broji od našeg susreta,
od dodira naših duša u svemiru,
od trenutka kada su nam suđenice ispreplele prste.
I nije to zbog oblutka i povjerene tajne,
gugutave grlice, grgoljavog potoka,
zabiserene školjke ili iscrtane duge,
nije to ni zbog trenutka kad sunce uranja u more,
ni komadića neba što si mi stavio u dlan,
ni suza ispod mojih trepavica,
ni tebe dok spavaš u mom snu,
ni pjesme cvrčka, ni uzbibanog mora
ni našeg pritajenog smijeha na zvijezdama.
Ne pitaj, jednostavno , voli me,
kao što ja volim tebe, zbog tebe,
kao što ja,
jednostavno, volim te !

Admin

Menu

logo.jpg
Uvjeri me
u sve ono što sam nekada vjerovala,
što sam nekada bila.
Uvjeri me
da je nebo i dalje plavo,
da sunce ima sve boje smijeha i dječje igre,
da se u kap rose može sakriti čitava šuma,
da se pogledom mogu grliti daljine oku nevidljive,
da se još nerođenu pjesmu može pjevati.
Uvjeri me
u sve ono što sam nekada vjerovala,
što ti i danas u tišinama vjeruješ.