Saturday, February 29, 2020

Samo

L24

Samo smo prsti iste ruke i mada različiti,
samo zajedno mi smo šaka,
samo zajedno nosimo nebo na dlanu,
samo zajedno čuvamo oblutak,
vidamo rane, brišemo suze,
nježno dodirujemo druge
i samo isprepleteni
sa prstima neke druge ruke
mi možemo poletjeti do duge.

Admin

Menu

logo.jpg
Uvjeri me
u sve ono što sam nekada vjerovala,
što sam nekada bila.
Uvjeri me
da je nebo i dalje plavo,
da sunce ima sve boje smijeha i dječje igre,
da se u kap rose može sakriti čitava šuma,
da se pogledom mogu grliti daljine oku nevidljive,
da se još nerođenu pjesmu može pjevati.
Uvjeri me
u sve ono što sam nekada vjerovala,
što ti i danas u tišinama vjeruješ.